Joke Smitprijs

facebook-tijdlijnfoto.png - Improvised Feminism

Margo van de Linde - Improvised Feminism

Bijdrage

Margo van der Linde brengt mensen met elkaar in gesprek over feministische thema's. Met haar theaterproject 'Improvised Feminism' benadert ze haar publiek als bronnen van kennis. De vorm die ze gevonden heeft faciliteert uitwisseling van gedachten, ervaringen en overtuigingen. Ze helpt het discours te verdiepen vanuit mensen zelf. Ze stimuleert mensen zelfstandig te denken en te sparren met anderen. Ze draagt bij aan de vrouwenemancipatie in Nederland door het gesprek bij de mensen zelf te leggen, een waardevolle aanvulling op de geschiedenis en de theoretische kant van het feminisme. Ze biedt de ervaring dat feminisme iets is dat leeft door de mensen zelf. Feminisme als een constante in beweging. Ze traint ons onze gedachten te blijven bewegen.

Omschrijving

Met haar project Improvised Feminism creëert ze een intieme, creatieve ruimte waarin samen gedacht, gezwegen en gespeeld kan worden rondom feministische thema's. De toon van haar werk is subtiel, maar sterk en erg uitnodigend zonder betuttelend te zijn. Een oprechte theatermaker die vragen deelt. Zowel theater als feminisme vinden in haar werk nieuwe vormen.

Aanbeveling

Margo deelt een artistieke gespreksvorm die het publiek over kan nemen. Een 'open source' manier van werken dus. Zo creëert ze ruimte, niet alleen in haar werk, maar ook in de samenleving, voor gesprek, toenadering, kwetsbaarheid en plezier. Bovendien spreekt ze een jonge generatie aan, verbindt deze met oudere generaties. Deze prijs kan helpen haar netwerk sneller te vergroten en zo theater en samenleving beter te verbinden.