Joke Smitprijs

facebook-tijdlijnfoto.png - NJR - #Meervrouwenaantafel

Luce van Kempen - NJR - #Meervrouwenaantafel

Bijdrage

Luce maakt zich hard voor meer vrouwen aan tafel middels haar initiatief #meervrouwenaantafel. Ze spreekt hierover bij verschillende partijen en roept andere vrouwen op om zich te laten horen.

Omschrijving

Luce heeft 20 inspirerende jonge vrouwen opgeroepen om hun stem te laten horen. Ze heeft deze jongen vrouwen samen gebracht en hier een bidbook van gemaakt. Dit bidbook biedt 21 jonge inspirerende vrouwen aan, die aan tafel willen zitten, en echt een verhaal hebben. Dit bidbook is royaal gedeeld op social media en werd regelmatig onder de aandacht gebracht. Ze blijft er voor strijden om vrouwen aan tafel te krijgen, waar dan ook, en dat vrouwen hun stem laten horen.

Aanbeveling

Luce verdient de aanmoedingingsprijs, omdat ze al heel goed bezig is deze jonge vrouwen samen te brengen, en onder de aandacht brengt hoe belangrijk het is dat jonge vrouwen ook aan tafel zitten en hun stem laten horen. Ze heeft in die korte tijd al een enorm bereik gehad. Maar Luce is er nog niet, er gaat nog meer komen! Daarom verdient Luce deze aanmoedigingsprijs, zodat ze de waardering en erkenning krijgt die al haar inspanning verdient. Zodat ze kan laten zien dat de stem van jonge vrouwen ondergewaardeerd wordt, en dat dit echt onterecht is! Want Luce gaat voor: #meervrouwenaantafel.