Joke Smitprijs

facebook-tijdlijnfoto.png - Documentaire 'N for Neutral'

Sterre de Jong - Documentaire 'N for Neutral'

Bijdrage

Vrouwenemancipatie beoogt in de kern het bereiken van seksegelijkheid. En een manier om dat te bereiken, is het invoeren van een genderneutraliteit. Het accepteren van de verschillen tussen man en vrouw, maar het niet laten leiden tot een verschil in behandeling. Sterre is al sinds 2014 bezig met haar werk rondom het thema genderneutraliteit. Voor haar afstudeerfilm in 2015 regisseerde zij ‘N for Neutral’, een korte documentaire die inzoomt op genderneutrale initiatieven in Zweden en Nederland. Met haar film en de lezingen en debatten die zij daarmee bijwoont, opent zij beetje bij beetje steeds meer de ogen van anderen voor het begrip genderneutraliteit, en toont zij op een objectieve en toegankelijke manier de voordelen van dit gedachtegoed. In het kader van de huidige ontwikkelingen rondom genderneutraliteit, zal de film op 3 november online via 2Doc en op themakanaal NPO Cultura worden uitgezonden.

Omschrijving

In het kader van haar film 'N for Neutral' is zij te gast geweest op filmfestivals, universiteiten, in musea, op Radio 1 en bij politieke bijeenkomsten, lang voordat het onderwerp zo populair in de media werd dit jaar. Ook wordt haar film als onderwijsmateriaal ingezet op de Universiteit van Amsterdam. Sterre weet altijd op een respectvolle manier in gesprek te gaan met tegenstanders van het onderwerp en hen de ideologie van een wereld van seksegelijkheid uit te leggen. Ondanks de lacherige en vaak agressieve reacties van tegenstanders. Haar doel hierin is mensen te laten wennen aan het idee dat geslacht en gender geen rol hoeven te spelen in een samenleving, en gebruikt haar film en stem om deze verandering teweeg te brengen.

Bekijk de film op bit.ly/nisforneutral.

Aanbeveling

Genderneutraliteit is een onderwerp dat nog veel discussie oproept, en Sterre staat daarin vaak tegenover felle tegenstanders die het ‘politiek correcte doorgeslagen onzin’ vinden. Desondanks laat zij zich daardoor niet stoppen, en probeert juist met deze tegenstanders in gesprek te gaan. Dankzij haar film heeft zij de kans gehad om dit onderwerp op vele plekken te bespreken, maar zij merkt dat haar documentaire zich uitstekend leent voor een nieuwe verhaallijn, en onderzoekt momenteel de opties voor een vervolgfilm. Net zoals de eerdere film, doet zij dit echter volledig op eigen initiatief, en financiert zij haar onderzoek, en de film ook zelf. De aanmoedigingsprijs zou daarin een mooie start kunnen bieden voor het uitbreiden van haar onderzoek voor een vervolgfilm. Juist nu, waar campagnes als die van SIRE, veranderingen in de HEMA, of bij de NS zo veel boosheid opwekken, zou Sterre’s vervolgfilm een neutralere tegenstem kunnen zijn, met een breder draagvlak dan haar eerdere film.