Joke Smitprijs

facebook-tijdlijnfoto.png - Tafelvanzeven

Annemarieke van Egeraat - Tafelvanzeven

Bijdrage

Tafelvanzeven biedt een opleiding aan vrouwen met een passie voor koken en werkzoekend zijn. Deze overwegend vrouwen met een migratieachtergrond hebben vaak een bijstands- of UWV-uitkering. Koken kunnen de vrouwen allemaal als de beste. Uit zeven werelddelen verzorgen deze wereldvrouwen de wereldkeuken met ieder hun eigen verhaal. Deze verhalen zien we terug in de enorme variëteit in de kookkunst. De waarden van Tafelvanzeven zijn:

• Gelijkwaardigheid: talentontwikkeling bij de vrouwen door met aandacht samen te leren en praktijkervaring op te doen (professionele keukens, markten, cateringopdrachten);

• Bruggen slaan: vrouwen integreren in de samenleving;

• Inclusief: voor alle vrouwen toegankelijk. Weer meedoen in de samenleving door scholing, werknemersvaardigheden te versterken, een eigen onderneming starten of werk vinden zijn de doelen van Tafelvanzeven.

• Zelfstandigheid en zo financieel en economisch onafhankelijk te worden is het uiteindelijke doel.

Omschrijving

Stichting Tafelvanzeven bestaat 10 jaar en biedt vrouwen een opleiding van negen maanden, een dagdeel per week. Tafelvanzeven leidt op voor landelijk erkende examens en certificaten in de horeca (Haccp, examens Sociale Hygiene en leermeesterschap). De vrouwen werken tijdens de opleiding in de praktijk, verzorgen catering opdrachten en zijn hulpkrachten in professionele keukens (bij musea, zorginstellingen en cateringbedrijven). Iedere “leerling” werkt tijdens de opleiding minimaal 100 uur. Op deze manier verdient de leerling haar “collegegeld” terug. Want Tafelvanzeven verzorgt commerciële cateringen (bij particulieren, welzijn- en zorginstellingen, de politie, RDM, overheden en grote evenementen zoals Pride Amsterdam), verkoopt producten op markten en ontvangt een vergoeding voor het uitserveren en werken als keukenhulp. Tafelvanzeven is continue op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners. Om meer vrouwen in de opleiding te kunnen nemen en meer cateringopdrachten te verzorgen. Een voorbeeld: Door de verregaande bezuinigingen in de gezondheidszorg zijn de keukens in verzorgingstehuizen gesloten. Tafelvanzeven heeft zich in dit gat van de markt gestort en bestiert nu de keuken van Laurens Zorg. Ze kookt twee dagen in de week voor de bewoners van dit verzorgingstehuis. Niet alleen voor de bewoners en hun bezoekers maar probeert ook de omwonenden naar het restaurant te lokken. Een onderneming die bruggen slaat tussen Nederlanders met en zonder migratie achtergrond, zieke en gezonde mensen en rijkere en armere bewoners van Rotterdam. Elkaar leren kennen, wederzijds respect en begrip ontstaat zo. En ….. de bewoners vinden het dagvers gemaakt eten van Tafelvanzeven véél lekkerder dan van de maaltijden uit de magnetron. Ook wordt de werkdruk van de professionals verminderd door het koken van Tafelvanzeven.

Aanbeveling

Tafelvanzeven verdient de aanmoedigingsprijs omdat zij uniek zijn in hun soort. Uniek door de onderlinge contacten van vrouwen (bridging) die letterlijk overal vandaan komen en de kans krijgen zich te ontwikkelen. Niet meer achter de geraniums maar op pad naar de studie, de lessen en aan het werk om zo hun lesgeld te verdienen. Uiteindelijk willen zij allemaal hetzelfde: onafhankelijkheid zijn, werken en dus niet langer afhankelijk zijn van sociale voorzieningen. Wat maakt de Tafelvanzeven zo bijzonder? Het is een organisatie voor vrouwen uit de verschillende werelddelen die met elkaar de uitdaging aangaan hun talenten te ontwikkelen, werknemersvaardigheden te ontwikkelen en de afstand tot de Nederlandse samenleving te verkleinen. Ze leren in de lesgroep hun ambities te onderkennen en te verwoorden. En ambiëren een financieel onafhankelijke toekomst. Het groepsproces in de kleine lesgroepen wordt ondersteund door gekwalificeerde docenten die de talentontwikkeling van de vrouwen stimuleren, respecteren en begeleiden. Leren van elkaar is een succesfactor. Waarom is het werk zo belangrijk voor de vrouwenemancipatie? Allereerst komen de dames veelal uit landen waar het zeker niet “gewoon” is dat vrouwen de deur uit gaan om te werken. ’s-Morgens de deur uit en ’s-Avonds laat weer terug. Dat zij in Nederland hiervoor kiezen moeten wij zeker ondersteunen. Iedere klas bestaat uit 10-12 vrouwen. Op dit moment draaien er 4 klassen. Zij gaan eind dit jaar op voor het landelijk examen Sociale Hygiëne. Het slagingspercentage is rond 50%. Dat is hoog voor groepen waarbij het taalniveau minimaal A2 is. Ambitie, leervermogen en taalniveau zijn de parameters voor succes. Daar sturen onze docenten op. Tafelvanzeven tracht binnen het uitgebreide netwerk gediplomeerden te introduceren bij werkgevers. Vier vrouwen hebben het afgelopen jaar een baan gevonden en zijn dus uit de uitkering. Maar dit kan meer, daar streven we ook naar. Als hulpkracht werken bij professionele instituten en uitstroom naar werk zijn sinds een jaar een nieuwe koers bij Tafelvanzeven. Welke doelgroepen worden bereikt?

• Vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt

• Vrouwen met ambitie om te werken in de horeca

• Vrouwen met allerlei verschillende achtergronden: Surinaams, Antilliaans, Curaçaos, Kaap-Verdiaans, Indiaas, Pakistaans, Eritrees, Ghanees, Nederlands, Turks, Marokkaans, Somalisch, Hindoestaans.