Joke Smitprijs

facebook-tijdlijnfoto.png - Dina-Perla Business

Dina-Perla de Winter - Dina-Perla Business

Bijdrage

Dina-Perla zet zich in om binnen gesloten gemeenschappen mechanismen en patronen die van generatie op generatie worden doorgegeven en niet meer nuttig zijn, tegen te gaan, waaronder taboes. Daarmee zet ze onder meer aan om de positie / autonomie van vrouwen te verbeteren. 

Omschrijving

Zelf heeft zij in haar leve te maken gehad met dergelijke patronen en mechanismen: geweld en geen vrijheid om keuzes te maken. Als tiener mocht zij niet aan de pil, waardoor zij zeer waarschijnlijk vandaag de dag geen biologische kinderen heeft. 

Aanbeveling

Dina-Perla heeft zich ingezet voor voorlichting op het gebied van endometriose binnen orthodoxe gemeenschappen en erbuiten. Ze heeft bemiddeld tussen daders en slachtoffers van mishandeling binnen gezinnen.