Joke Smitprijs

facebook-tijdlijnfoto.png - Dr. Nupur Kohli

Nupur Kohli - Dr. Nupur Kohli

Bijdrage

Door haar werk als jeugdarts, draag zij bij aan het creëren van sterke gezonde gezinnen. Hiernaast is zij als spreker wereldwijd actief en besteedt zij aandacht in haar lezingen aan vrouwenemancipatie en de rol van de vrouw in de samenleving. Door het winnen van verschillende prijzen en awards, zoals de VIVA400 Award 2016 in de categorie knappe koppen en een van de meest inspirerende vrouwen in Nederland in technologie 2017 door Inspiring 50, dient zij ook als rolmodel voor andere vrouwen in Nederland. Hiernaast heeft zij zelf als oprichter en deel van het bestuur van een jongeren stichting een evenement en social media campagne georganiseerd om seksueel misbruik en de positie van vrouwen in Nederland bespreekbaar te maken.

Omschrijving

In haar werk als jeugdarts begeleidt Nupur jonge gezinnen en doet de preventieve gezondheidszorg van het jonge kind. Waarbij zij als arts voor de publieke gezondheid ook bijdraagt aan campagnes voor jonge moeders. Hierbij doet ze werk als adviseur voor de gezondheidszorg. Als spreker spreekt zij niet alleen over vrouwenemancipatie, maar ook over stress en productiviteit en over de toekomst van de gezondheidszorg, maar zeker ook over hoe jonge vrouwen ambitieus kunnen zijn binnen hun carrière met behoud van een gezonde ambitie. Als onderzoeker en auteur van een boek over stress en productiviteit belicht zij deze onderwerpen van verschillende kanten, om de lezer niet alleen meer kennis te bieden, maar ook de boodschap over te dragen dat we van stress een kracht kunnen maken in plaats van een zwakheid.

Aanbeveling

Wereldwijd hebben duizenden mensen baat bij de kennis die Nupur als arts deelt over gezondheid, stress en productiviteit. Ze gebruikt haar speciale talent om te spreken voor een publiek - wereldwijd op grote fora, bij corporates en academische instellingen - en om een connectie te maken met mensen, om productiviteit te verhogen en om stress te optimaliseren en uitval later te voorkomen. Dit doet zij ook door de media-aandacht die zij gekregen heeft over de jaren heen. Door haar interviews op televisie en radio en artikelen in tijdschriften en kranten heeft ze bijgedragen aan een meer productieve maatschappij. Ze brengt mensen tot actie om niet alleen fysiek, maar ook mentaal fit te zijn, wat ook besluitvorming, productiviteit en winstgevendheid beïnvloed. Haar werk heeft ook aandacht gekregen van politieke leiders en corporate CEO’s en ze hebben hun steun betuigd voor haar stress en productiviteit werkzaamheden.